1-Aquesta web està dissenyada per a executar-se en qualsevol navegador: Internet Explorer, Mozilla Firefox o altres equivalents amb suport per a Javascript i Java habilitat. La versió dels navegadors ha de ser 5 o superior.
2-La pàgina està desenvolupada en HTML, JAVA i CSS i Flash. Necessita tindre instal·lat l' Adobe Reader.
3- Quan s’utilitze Internet Explorer cal donar permís perquè no bloquege l'execució dels scripts o controls Activex.
4- Hem procurat adaptar-nos als estàndards més senzills per a facilitar el seu ús.