<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"> <title>Actividad 2</title> <style> body{ width:100%; font-size: 120%; color: #000000; font-family:Palatino Linotype; } #cuerpo{ width:80%; margin-left:10%; } </style> </head> <body style="color: rgb(0, 0, 0);" alink="#ee0000" link="#0000ee" vlink="#551a8b"> <div id="cuerpo"> <p style="padding: 5px; background-color: rgb(255, 153, 0); font-size: 20px; width: 150px;"><strong>&nbsp; Activitat 2:</strong>&nbsp;</p> <p>Crea un&nbsp;document amb el editor2 escribint i respectant el format del que hi ha a continuaci&oacute; (baix tens els passos que cal seguir):</p> <hr> <p><span style="color: rgb(242, 141, 12);">&nbsp;</span><span style="font-size: small;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 255, 255); font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(242, 141, 12);">Base l&egrave;xica:</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><img alt="" src="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png" height="20" width="18">&nbsp;<strong><span style="color: rgb(242, 141, 12);">&alpha;7&mu;&alpha;,-&tau;&omicron;&sigmaf;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em> (sang)</em></span></span></strong></span></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><span style="font-size: medium;"><strong>&egrave;tim 1</strong></span></td> <td><span style="font-size: medium;"><strong>&egrave;tim 2</strong></span></td> <td><span style="font-size: medium;"><strong>paraula en valenci&agrave;</strong></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><strong><span style="color: rgb(242, 141, 12);">&alpha;7&mu;&alpha;,-&tau;&omicron;&sigmaf;<em> (sang)</em></span></strong></td> <td>-&omega;&mu;&alpha; (<em>tumor</em>)</td> <td>hematoma</td> </tr> <tr> <td>&phi;&upsilon;&lambda;u<em> (tribu)</em></td> <td>hemof&iacute;lia</td> </tr> <tr> <td>&sigma;&tau;&alpha;&tau;&sigmaf; (<em>estable</em>)</td> <td>hemost&agrave;tic</td> </tr> <tr> <td>&nu;- (<em>sense</em>)</td> <td rowspan="2"><strong><span style="color: rgb(242, 141, 12);">&alpha;7&mu;&alpha;,-&tau;&omicron;&sigmaf;<em> (sang)</em></span></strong></td> <td>an&egrave;mia</td> </tr> <tr> <td>&lambda;&epsilon;&upsilon;&kappa;&sigmaf; (<em>blanc</em>)</td> <td>leu&egrave;mia</td> </tr> </tbody> </table> <hr> <p>1- Per a insertar l'imatge els passos s&oacute;n:</p> <p style="margin-left: 40px;">I- Per a insertar l'imatge&nbsp; els passos s&oacute;n:</p> <ul> <ul> <li>Prem el bot&oacute; "insertar imagen"</li> <li>C&ograve;pia aquest enlla&ccedil;: <a href="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png">http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png</a></li> <li>Prem el bot&oacute; d' "inserta"</li> <li>El resultat &eacute;s: <img alt="" src="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png"></li> </ul> </ul> <p style="margin-left: 40px;">II- Tots els altres botons funcionen com qualsevol processsador de texts.</p> <p>2- Guarda el document&nbsp; activitat2.pdf (amb el bot&oacute; "imprimir").</p> <p style="padding: 1%; margin-left: 10%; color: rgb(255, 255, 255); width: 50%; background-color: rgb(15, 255, 75);"> Atenci&oacute; per al format PDF cal tenir instal&middot;lat un programari especial, recomanem&nbsp;PDF Creator que &eacute;s gratu&iuml;t, es pot descarregar ac&iacute;: <a href="http://es.pdf24.org/pdf-creator-download.html">http://es.pdf24.org/pdf-creator-download.html</a>.</p> <p>3- A continuaci&oacute; sense tancar l'editor2 selecciona tot el document, copia'l, obri el processador de textot Word, pega'l i guarda'l com activitat2.doc o activitat2.docx</p> <div class="page-id-533">&nbsp;</div> <div class="page-id-533">4- Ja pots tancar l'editor 2.</div> <div class="page-id-533">&nbsp;&nbsp;</div> <div class="page-id-533">5-A continuaci&oacute; els has de pujar a l'aula virtual en les activitats espec&iacute;fiques.</div> </div> </body> </html>