<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> <title>Actividad 1</title> <style> body{ width:100%; font-size: 120%; color: #000000; font-family:Palatino Linotype; } #cuerpo{ width:80%; margin-left:10%; } </style> </head> <body> <div id="cuerpo"> <br> <p><font style="background-color: black;" color="#ffffff"><strong>&nbsp;&nbsp; ACTIVITAT 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font><br> <br> Aquesta activitat te varies possibilitats:</p> <p>1- Per a tots aquells que tinguen tableta: cal utilitzar-la per a fer aquesta activitat.</p> <p>2- Els que no tenen tableta: utilitzaran l'ordinador per a fer aquesta activitat.</p> <p>3- Tots: Crea un&nbsp;document amb el editor3 escribint i respectant el format del que hi ha a continuaci&oacute;:</p> <br> <hr> <p><strong><font style="">Base l&eacute;xica </font></strong><br> </p> <p><img src="http://mariateresacases.16mb.com/paginas/images/iconito.png" height="20" width="18"> <strong>&kappa;&epsilon;&phi;&alpha;&lambda;u </strong><em>(cabeza)</em></p> <table id="tabla" border="1"> <tbody> <tr> <td><strong>&eacute;timo 1 </strong></td> <td><strong>&eacute;timo 2 </strong></td> <td><strong>palabra en castellano</strong> </td> </tr> <tr> <td> <p>&delta;&omicron;&lambda;&iota;&chi;&sigmaf; (<em>largo</em>)</p> <p>&nu; (<em>dentro</em>)</p> <p>U&delta;&omega;&rho;, U&delta;&rho;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; (<em>agua</em>)</p> </td> <td> <p></p> <p><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; font-weight: normal;"><strong>&kappa;&epsilon;&phi;&alpha;&lambda;u</strong></span></b></p> <p></p> </td> <td> <p>dolicoc&eacute;falo</p> <p>enc&eacute;falo</p> <p>hidrocefalia</p> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <hr> <br> <p>I- Per a crear la base l&egrave;xica de mostra cal seguir els passos explicats per als altres editors.</p> <p>II-A continuaci&oacute; en l'activitat "escriu" de l'aula virtual, m'heu de contar que heu pogut fer en la base l&egrave;xica creada: imprimir-la, fer un PDF, pujarla a una xarxa social, etc. Ofereix moltes possibilitats.</p> </div> </body> </html>