Marca l'opció correcta

1-El sufix -atus:

En química utilitzat per a designar inflamació
En química utilitzat per a designar una sal
En química utilitzat per a designar una anomalia

2-Sense veu

Disfonia
Afonia
Hipofonia

3-Sufix per a  expressar una doctrina o un sistema :

-ιστης
-ικος
-ισμος

4-El sufix -ικος :

Catòlica
Marca
Parca

5-El sufix -ιστης s'utilitza per a expressar:

Estat
Ofici
Resultat

6-Per a expressar "a travers del temps" afegiria  el prefix

ὑπό-
διά-
δύς-

7-'Atròfia', 'distròfia' i 'hipertròfia' són paraules sinònimes:

En determinades circumstàncies
Si
No

8-El prefix 'hemi-' prové del grec :

ἡμι-
ὑπέρ-
ὑπό-

9-Quin prefix per a tenir sentit els falta a: -lèctica, -triba, -crítica?

διά-
δύς-
ὑπέρ-

10-Assenyala la paraula que porta el sufix llatí  '-ivus':

Oprobiòs
Grinyol
Adjectiu