Base lèxica "τῆλε (lluny)"

ètim comú ètim diferent paraula significat
τῆλε (lluny) φωνή (so)
γράφω (escribir)
γράμμα (lletra, escrit)
μέτρον (mesura)
σκοπέω (vore, mirar)
τύπος (tipus; empremta; imatge)
Telèfon
Telègraf
Telegrama
Telèmetre
Telescopi
Teletip

Aparell per a transmetre sons, especialment la veu, a distància mitjançant una instal·lació de telefonia.
Aparell per a transmetre ràpidament despatxos a llarga distància mitjançant senyals convinguts.
Despatx transmès pel telègraf.
Instrument òptic que serveix per a determinar, des d'un punt d'observació, la distància a la qual és situat un objecte llunyà.
Instrument òptic usat per a observar objectes llunyans.
Aparell de telegrafia ràpida, amb impressió simultània, a l'aparell receptor, del missatge transmès.

Base lèxica de "visio, -onis (acció de veure)"

ètim diferent ètim comú paraula significat

κόσμος (univers)
multus,-a,-um (molt)
Prae (davant de)
Pro- (davant)
Re- (repetició)
Super (sobre)

visío, -onis (acció de veure) Cosmovisió
Multivisió
Previsió
Provisió
Revisió
Supervisió

Visió i interpretació globals del món i de l'existència.
Sistema de projecció simultànea de diapositives sobre varies pantalles.
Acció de veure, concebre, per endavant allò que pot ocórrer o que ha d'ocórrer.
Acció de reunir o aplegar una certa quantitat d'una cosa o de coses de què hom pot tenir necessitat.
Acció d'examinar o reexaminar una cosa per corregir-ne els errors, si n'hi ha.
Acció d'exercir la inspecció superior en determinats casos.