Proposta metodològica
 1. Dominar la escriptura i lectura de l’alfabet grec.
 2. Comprendre els procediments de la formació de les paraules noves o neologismes (derivació amb prefixos i/o sufixos i la composició).
 3. Acotar els neologismes en parts temàtiques ( la nostra proposta és la que hem desenvoluptat en  http://mariateresacases.16mb.com/fonaments/composicion.html )
 4. Aportació dels clàssics a cada part temàtica:
   • Gramàtica  ( naturalistes, convencionalistes, analogistes, anomalistes, Plató, Protàgores,... més informació al  BELTRÁN, M.T., CASES M.T. y GARCÍA MERCEDES, El porqué de las palabras, Ediciones clásicas, pàg. 27-32)
   • El sistema solar i galàctic ( ma mitologia dels planetes, constelacions, satèlits...; més informació en el  mateix llibre pàg.37-43 i 47-50).
   • Els quatre elements (Tales, Anaximandre, Heràclit...més informació en el  mateix llibre pàg.57-65) i la  medició del món ( Anaximandre, Piteas de Marsella,... pàg.69-70)
   • Els esser vius ( Demòcrit, Lucreci, ...pàg.75-76, 78-79, 80-81, 86-87, 89-91
   • Els nombres i els elements ( Tales, Pitàgores, ...pàg. 99-103, 109-110, 113-116, 118-119)
   • La medicina ( Hipòcrates de Cos, Galeno, ...pàg. 127-133)
   • El  ànima (Aristòtil, , orfisme, ...pàg.147-150, 155-157)
   • L'organització social (Hipòdam de Milet, el trivium, les institcions, ... pàg. 163-164, 167-169, 171-174)
   • La ciència i la tècnica en el món antic (Arquímedes, Heró d'Alexandria, ...pàg.181-185) i l'art (les Muses,Orfeu, ...pàg.187-190, 193-195).
 5. Treballar el lèxic. 

Propostes per a treballar el lèxic: