Vint

21
22
23
24
25
26
27
28
29


  Respostes correctes:
 de 11.

Trenta

31
32
33
34
35
36
37
38
39

 

Respostes correctes: de 11.

Quaranta

41
42
43
44
45
46
47
48
49
 
Respostes correctes:   de 11.

Cinquanta

51
52
53
54
55
56
57
58
59

     
  
Respostes correctes:     de 11.

Seixanta

  
61
62
63
64
65
66
67
68
69
   

  Respostes correctes:     de 11.


Setanta

  
71
72
73
74
75
76
77
78
79
   

  Respostes correctes:     de 11.


Vuitanta

  
81
82
83
84
85
86
87
88
89
   

  Respostes correctes:     de 11.


Noranta

  
91
92
93
94
95
96
97
98
99
   

  Respostes correctes:     de 11.


 

 

 

Escriu

(Els numerals cardinals)